Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

10 resultaten voor '"Nehemia 9"'.

Jezus en de anderen

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

keuze voor Psalm 23 op deze dag is weinig verrassend te noemen. De combinatie met de lezing uit Nehemia 9 ligt minder voor de hand. Dit is de zondag van de Goede Herder. In de driejarige cyclus leest de...

Een onverwacht feestmaal

H. Fortuin |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Romeinen 8:31-39, Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-22 en Matteüs 14:13-21 De epistellezing is onderdeel van de Romeinenlezingen (5-14) die de hele zomer beslaan (Gemeenschappelijk Leesrooster). Door de...

Verharding

G. Kwakkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

dat de Here de leiding had over dit hele proces (vgl. ook Jes. 63:17 en 64:5-7). Koppig verzet Nehemia 9 vertelt over een samenkomst waarin de teruggekeerde ballingen boete doen over zonden van henzelf...

Uittocht

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

voor wat Hij gedaan heeft en dienovereenkomstig te leven. Zie verder ook 1 Kronieken 17:21-22; Nehemia 9:9-11 en Daniël 9:15 (driemaal een verwijzing naar de uittocht in de context van een gebed tot God)...

Preekschets Matteüs 14:16

W. van Wakeren |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

twintig gerstebroden en de honderd profeten uit 2 Koningen 4:42-44. Ook past als tweede lezing Nehemia 9:15-20. Om te zingen kunt u denken aan NLB 91a, op de melodie van Antoine Oomen, Psalm 23 of Psalm...

Manna

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

volgende teksten voor: Exodus 16:15,31; Numeri 11:7; Deuteronomium 8:3,16; Jozua 5:12; Psalm 78:24; Nehemia 9:20. Het Griekse manna is in het Nieuwe Testament op een viertal plaatsen te vinden: Johannes 6:31...

Preekschets Psalm 33:5b

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

kernwoorden herinnert het aan oerbelijdenissen van Israël, zoals verwoord in Exodus 34:6, Numeri 14:18, Nehemia 9:17, Psalm 86:15, 103:8 en 145:8. Tegenover de belijdenis van Gods trouw die de aarde draagt, staat...

Preekschets 1 Kronieken 29:14b - Dankdag

P.A. Verbaan |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

teksten in zijn eigen literaire compositie. De historische context hier doet denken aan die van Nehemia 9:5v. Het gebed laat zich alsvolgt onderverdelen: vers 10a (aanhef), 10b-13 (doxologie), 14-17 (presentatie...

Wonder, teken

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

verschrikkingen, in 1 Kronieken 16:12 (= Ps. 105:5) over verbazingwekkende daden, wonderen en oordelen, in Nehemia 9:10 over 'tekenen en wonderen, gedaan aan Farao'. Vooral de combinatie van tekenen en wonderen is...

Een mens leeft niet van brood alleen

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden...