Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

100 resultaten voor '"Matteüs 5"'.

Preekschets Matteüs 5:20

P.B. Post |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Matteüs 5:20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Schriftlezing:...

Preekschets Matteüs 5:13a - Startzondag

A.P. Berensen |

Protestantse Kerk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

kan naar gelang de setting van de dienst breder of smaller genomen worden. Een bredere lezing (Matteüs 5:1-16) maakt de context van de woorden over het zout beter duidelijk, terwijl de smalst mogelijke...

Preekschets Matteüs 5:46 - Laatste zondag van Epifanie

L.M. Bloklander |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Laatste zondag van Epifanie Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Matteüs 5:46a Schriftlezing: Matteüs 5:33-48 en 7:28-29 Het eigene van de zondag In de tijd van en na Epifanie, staan we...

Preekschets Matteüs 5:13a: christen-zijn op je werk

C. Hendriks |

Centrum voor geloof en werk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

‘Jullie zijn het zout der aarde.’ Schriftlezing: Matteüs 5: 1–16Thema: Christen zijn op je werk Het eigene van de zondag Deze zondag van Christen zijn op je werk sluit aan op Dankdag. Die heet immers...

Preekschets Sefanja 3:5 - Derde Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

een algemene waarheid, getuige zijn verwijzingen naar Klaagliederen 3:23, Jeremia 33:20, 21 en Matteüs 5:45. Het gaat hier echter om schriftgedeelten die een heel verschillende spits hebben en daarom niet...

Vervulling van de wet

D. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Exodus 22:20-26 en Matteüs 5:33-48 De twee lezingen van deze zondag lijken beide richtlijnen voor de sociale omgang te geven. In Exodus is het de Heer God, die Mozes op de berg Sinaï de geboden voor...

Tora koesteren en in praktijk brengen

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Deuteronomium 30:15-20 en Matteüs 5:17-26 Deuteronomium zet in met: ‘Dit zijn de woorden die Mozes gesproken heeft tot geheel Israël.’ De van het Grieks afgeleide naam van dit boek betekent ‘tweede...

JHWH zal jullie tot een eeuwig licht zijn

I. van den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 60:1-11.17-22 en Matteüs 5:1-12 Met welke woorden spreek je mensen moed in, als heel hun wereld is ingestort en een nieuwe samenleving opgebouwd wordt vanuit de puinhopen van de geschiedenis...

Onder Gods dakje

A. van Wijngaarden |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 5:17-26 De kinderen staan voor in de kerk. Laat ze hun vuisten ballen (maar niet om boosheid te suggereren). Er wordt een gedichtje opgezegd, zie hieronder, en bij elke regel komt een vinger...

Preekschets Ester 6:11 - 3e zondag van advent

D. de Jong |

PreekWijzer |

Preekschets |

eenieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen!’ Ester 6:11 Schriftlezingen: Ester 6 en Matteüs 5:1-12 Zie ook Preekschets Ester 1:1 - 1e advent van advent Preekschets Ester 4:14 - 2e zondag van...