Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

47 resultaten voor '"Matteüs 26"'.

Preekschets Matteüs 26:42

J.J. van Nijen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:42 Tweede zondag na Epifanie Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Schriftlezing: Matteüs 26:36-46...

Preekschets Matteüs 26:26-27

R.J. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 26:26-27 Witte Donderdag Neem, eet, dit is mijn lichaam.Drink allen hieruit. Schriftlezing: Matteüs 26:20-30 Het eigene van de dag De dienst op Witte Donderdag wordt gekenmerkt door de gedachtenis...

Preekschets Matteüs 26:30 - Goede Vrijdag

C.J. de Ruijter |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Matteüs 26:30 Witte Donderdag/Goede Vrijdag Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Schriftlezing: Matteüs 26:17-35; Hebreeën 2:10-18 Het eigene van de feestdag Witte Donderdag...

Preekschets Matteüs 26:31-32 - Witte Donderdag

P. Houtman |

PreekWijzer |

Preekschets |

Matteüs 26:31-32 ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood...

Preekschets Matteüs 6:10

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

dat niet één van deze kleinsten verloren gaat (vgl. Rom. 12:2, Ef. 1:5, 9, 11 en Hebr. 10:7-10). Matteüs 26:42 legt dit nader uit. Aanwijzingen voor de prediking Wie dat sleutelvers uit het Onze Vader tot...

Hulp bij preken op Goede Vrijdag en Pasen

|

Nieuws |

Publicatiejaar: 2020

2020’. De deelnemende predikanten werden elke week voorzien van informatie over een pericoop uit Matteüs 26-28 en wisselden vondsten en vragen uit tijdens hun preekvoorbereiding. Ook de preken werden gedeeld...

Preekschets Exodus 11 - Palmzondag

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

Schriftlezingen: Exodus 11 en Matteüs 21: 1-11 of een selectie uit Matteüs 26 en 27. Het eigene van Palmzondag De Stille Week, de voorbereidingsweek die uitloopt op het Paasfeest begint met de Palmzondag...

Godslastering of orthodoxie?

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Daniël 7,1-14 en Matteüs 26,(26-30)57-68 Blasfèmia is volgens de Griekse tekst de reden van Jezus’ veroordeling: godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mat. 26,66) De hogepriester heeft er een...

Heeft Jezus een eerlijk proces gehad?

B. Aalbers |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Vervolgens de vraag wat er dan wel gebeurd kan zijn en welke consequenties dat heeft voor de lezing van Matteüs 26 en 27. Lees het hele artikel ...

Preekschets Jesaja 63:4

B.E. Weerd |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

alleen God Zelf in staat om het kwaad te trotseren en te verslaan. Daar ligt ook het verband met Matteüs 26:36-46 waar Jezus er alleen voor staat. Het Nieuwe Testament gebruikt dit beeld echter om Gods vernietiging...