Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

56 resultaten voor '"Matteüs 25"'.

Preekschets Matteüs 25:15 - Biddag

C. van Ekris |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 25:15 ...en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alsublieft, hier hebt u het terug. Schriftlezing: Matteüs 25:14-30 Het eigene van biddag In De weg van het gebed zegt Miskotte dat een mens...

Zeven weken van barmhartigheid

G. Zweers |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

gevangenen bezoeken en de doden begraven. De zeven werken van barmhartigheid zijn ontleend aan Matteüs 25:31-46 en Tobit 1:17. De Romeinse schrijver Lactantius (†320) verbond deze werken van barmhartigheid...

Het laatste oordeel - een onderwerp in recente preken?

H. Heyen |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

ingaan, heb ik verder uit het totaal van 4800 alle preken geselecteerd waaraan als Bijbelgedeelte Matteüs 25:31-46 ten grondslag ligt. Dat zijn er 15. Zelfs van de preken over deze tekst gaat het in elf (73...

Iedereen kan wel wat

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 25:14-30 Juf Sandra moet naar het ziekenhuis. Ze moet geopereerd worden en ze weet nog niet hoelang ze wegblijft. ‘Doe je goed je best, als straks de invaller komt?’ vraagt ze. De kinderen...

Schaap en Bok

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 25:31-46 Het is ook altijd wat met Schaap! Nooit komt ze op tijd bij de herder op de heide. Vandaag ook weer! Komt Schaap langs het kippenhok, hoort ze een zielig getok. De boerin is ze natuurlijk...

Herdenken

T. Hibma |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Matteüs 25:1-13 De oma van Lisa is gestorven. Het was nog wel haar lievelingsoma. Als haar moeder en vader moesten werken, kwam oma Lot altijd oppassen. Samen gingen ze naar de speeltuin of naar de...

De wijze en de dwaze meisjes

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

staan. De wijsheidsliteratuur kan hierbij echter een nieuw licht werpen op het verhaal. Wat in Matteüs 25 verteld wordt, is geen beschrijving van een feitelijke toekomst, maar een beeldrijke oproep voor...

Vertrek dat perspectief biedt

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 48:17-21 en Matteüs 25:14-30 Zoals elk afscheid de geboorte van een herinnering betekent, biedt elk vertrek nieuwe kansen. Spannend of ongewis kan het zijn en soms brengt het onzekerheid met...

Het oordeel van de Mensenzoon

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Ezechiël 34:11-17 en Matteüs 25:31-46 Ezechiël 34 opent heilsprofetieën, die tot caput 38 overwegend aan de ballingen een positieve toekomstverwachting bieden. Het lot van de tien Jozefstammen (in...

Waakt dan, want jullie weten dag noch uur

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Spreuken 9:1-18 en Matteüs 25:1-13 De gelijkenis van de vijf verstandige en de vijf domme meisjes staat op het rooster voor de zevende zondag van de herfst. Die valt dit jaar samen met de viering...