Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

39 resultaten voor '"Matteüs 22"'.

Preekschets Matteüs 22:32

L.W. Smelt |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 22:32 Quasimodo geniti Hij is geen God van doden, maar van levenden. Schriftlezing: Matteüs 22:23-33 Het eigene van de zondag Het woord opstanding ligt ons op deze eerste zondag na Pasen nog vers...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Matteüs 22:36 Zeventiende zondag na Pinksteren Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Schriftlezing: Matteüs 22,34-46 Het eigene van de zondag Dit is een zondag in de schaduw van Grote Verzoendag...

Preekschets Matteus 22:21b

K.T. de Jonge |

Preekwijzer |

Preekschets |

Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort. Matteüs 22:21b Schriftlezing: Matteüs 22:15-22 Overige lezingen: Jesaja 45:1-7 Thema: God en overheid: ieder het zijne!...

De beste plaatsen

J. Schelling |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

omdat ze het anders niet goed kan zien. Liedsuggesties Bij deze lezing en bij de gelijkenis uit Matteüs 22, waar veel overeenkomsten mee zijn, zijn veel kinderliederen te vinden. Maar ook ‘volwassen’ liederen...

Eerlijk gevonden

J. Drost |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Wie heeft gelijk, Ferdy of Harry? Waarom vindt Harry het zo moeilijk om het geld te houden? Bij Matteüs 22:15-22 ...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

zending bevestigd waaraan de keizer zich maar te houden heeft. Bij Jesaja 45:1-7, Psalm 96 en Matteüs 22:15-22 ...

Preekschets 1 Petrus 3:15

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

totale inzet. Je hele bestaan moet gericht zijn op het eren van Christus. Wie de evangelielezing uit Matteüs 22 kiest, zal deze totaliteit ook daar terugvinden. God liefhebben met hart, ziel en verstand en nog...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Liturgische aanwijzingen Naast de epistellezing Filippenzen 3:17-4:3 suggereer ik als evangelielezing Matteüs 22:15-22. De verbinding ligt in het woord standvastigheid. In het evangelie wordt de loyaliteit en...

God en de keizer

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

gaat erom dat je als mens, met je hele hebben en houden, God toebehoort. Bij Jesaja 45:1-7 en Matteüs 22:15-22...

11. Bijbels-theologische bouwstenen

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

2:24; 5:2/Matteüs 19:4v) of om de gang van zaken rond het leviraat (zwagerhuwelijk) aan te duiden (Matteüs 22:24; Marcus 12:19; Lucas 20:28/Genesis 38:8; Deuteronomium 25:5, 7). De ervaringen van de aartsvaders...