Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

42 resultaten voor '"Matteüs 11"'.

Preekschets Matteüs 11:29

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Matteüs 11:29 Zesde zondag na Epifanie Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Schriftlezing: Matteüs 11:25-30 Het eigene...

Preekschets Matteüs 11:3 - Derde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Matteüs 11:3 Derde adventszondag ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Schriftlezing: Matteüs 11:2-19 Het eigene van de zondag Deze zondag heet naar de antifoon van de zondag...

Preekschets Jeremia 6:16

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Jeremia 6:16; Matteüs 11:29, 30 Reminiscere Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Ga die in, en vind rust. Maar zij zeggen: ‘Dat...

Preekschets Jesaja 35:4b - Derde Advent

K. Spronk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Schriftlezing: Jesaja 35; Matteüs 11:2-11 Het eigene van de zondag Deze zondag heet in de kerkelijke traditie: ‘Verheugt u’. Deze oproep...

De lange adem van de profeten

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

makrothumia) van de profeten kan voor Jesaja gelden, maar is ook precies de proef die Johannes de Doper in Matteüs 11 doorstaat. Jesaja en Jakobus roepen op tot sterk zijn: niet om iets te doen, maar om het vol...

Het zachte juk en de lichte last

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

niet mee, volgen ze niet? Die tweevoudige weigering is aan de orde in Matteüs 11 de verzen 16 en 17 en wordt uitgelegd in Matteüs 11 de verzen 18 en 19. De moraal: het is niet goed of het deugt niet. De...

Kindermoment Geef je ogen de kost

M. Bommer, R. den Braber, H. Flurina Hiemstra, A. van Wijngaarden |

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

ook De projectbeschrijving en de andere bijpassende kindermomenten. Uit de Bijbel Jesaja 35:1-10 Matteüs 11:2-11 ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Ai, wat een forse teleurstelling...

Preekschets Galaten 6:1b-5

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

is een ordelijk leven! Ook nu is er een nauwe verbindingslijn te leggen met evangelieteksten. In Matteüs 11:30 zegt Jezus dat zijn ‘last’ licht is, in tegenstelling tot de ‘lasten’ die de schriftgeleerden...

Preekschets Lucas 7:32

G.J.M. Baalbergen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

gemeente. Uitleg Evenals in de voorafgaande gedeeltes vinden we ook deze perikoop alleen terug bij Matteüs (11:16-19). Opnieuw wordt ingegaan op de relatie Johannes de Doper - Jezus (vgl. 24-30), maar de horizon...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

heden der genade aan het doen is. Hier ontkent Johannes de identificatie met Elia, waar hij elders (Matteüs 11:11-15; Lukas 1:17) zonder meer Elia heet. Hij is geen Elia redivivus, maar doet wel de werken van...