Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

44 resultaten voor '"Kolossenzen 3"'.

Preekschets Kolossenzen 3:1

M. den Dulk |

PreekWijzer |

Preekschets |

zondag van Pasen Kolossenzen 3:1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11 Het eigene...

Inleiding bij 2 preken van Bonhoeffer: Nu u bent opgestaan

E. van 't Slot |

De levende kerk |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2018

Dietrich Bonhoeffer over ‘Nu u bent opgestaan’. De twee preken hield Bonhoeffer in 1932 n.a.v Kolossenzen 3:1-4. Ook de preken staan op PreekWijzer: Preek I: Nu u bent opgestaan en Preek II: Nu u bent opgestaan...

Preekschets Psalm 98:1 - Zondag na Kerst

L. Terlouw; M. Terlouw-Sterk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Psalm 33; 96; 149; 40:1,4 en 7; Gezang 320 en de cantica Gezang 9; 66; 67 en 68. Lucas 1:46-55 en Kolossenzen 3:12-7 passen als lezingen naast Psalm 98. Geraadpleegde literatuur B. Plaisier, Postille 47, 93...

Preekschets Lucas 16:9: christen-zijn op je werk

R. van Putten |

Centrum voor geloof en werk |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

worden aangehaald dat ons dagelijks werk voorkomt vanuit een opdracht van God. Met de woorden van Kolossenzen 3: 23 en 24 ‘wat u ook doet, doe uw werk van harte… alsof het voor de HEER is en niet voor mensen...

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

T.E. van Spanje |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Griekse woorden is het woord charis duidelijk zichtbaar aanwezig. Eucharistos komt alleen in Kolossenzen 3:15 voor. In Matteüs 11:25 (en Luc. 10:21) heeft de NBG-51 ook het werkwoord 'danken'; hier wordt...

Preek II: Nu u bent opgestaan

D. Bonhoeffer |

De levende kerk |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 1932

Preek II over Kolossenzen 3:1-4 (Berlijn, 19 juni 1932) Zijn jullie nu met Christus opgestaan, zoek dan wat boven is, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Streef naar dat wat boven is, niet...

Preekschets Efeziërs 4:3

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

wordt die nieuwe levenswandel getypeerd. De eerste drie termen komen ook in combinatie voor in Kolossenzen 3:12. Vergelijkbaar zijn Galaten 5:23 en 1 Petrus 3:8. nbv heeft: ‘bescheiden, zachtmoedig en geduldig’...

Preekschets Matteüs 11:29

G. Kuiper |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

Psalm 25:6, 8; 103:1, 5; Gezang 323:8 (na de preek); 436:1, 4, 7; 446:1-4; 463. Misschien kan Kolossenzen 3:12-17 worden voorgelezen als leefregel. ...

Geduld, lankmoedigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

wat iemand je aandoet, het lang met hem of haar uithoudt (vgl. 2 Kor. 11:19; 1 Tess. 5:14). In Kolossenzen 3:13 wordt het in een adem genoemd met goedheid, nederigheid en zachtmoedigheid (zie ook Ef. 4:2)...

Preekschets Efeziërs 1:20b - Hemelvaart

T.C. Verhoef |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

zijnen (Ef. 3:17). Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Psalm 68, 110:1; Handelingen 1:1-11; Kolossenzen 3:1-17. Zingen: Gezang 68:1 (NH1938); Psalm 47:2, 3; Gezang 73 (nh1938), 140 (elb); 234:1 en 2;...