Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

36 resultaten voor '"Johannes 18"'.

Preekschets Johannes 18:36a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Johannes 18:36a Judica ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’ Schriftlezing: Johannes 18:28-40 Het eigene van de zondag Recht verschaffen. Zo heet deze zondag: ‘Judica’, verschaf mij recht! Men...

Preekschets Johannes 18:8

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

Johannes 18:8 Laetare ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,” zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Schriftlezing: Johannes 18:1-14 Het eigene van de zondag Halverwege de lijdenstijd...

Preekschets Johannes 18:25b - Goede Vrijdag

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Johannes 18:25b Goede Vrijdag Hij ontkende het en zeide: Ik niet! Schriftlezing: Johannes 18:1-19:42 Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus. Deze...

Preekschets Johannes 18:38a - Goede Vrijdag

Th.M. van Leeuwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Johannes 18:38a Goede Vrijdag Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.’ Schriftlezing: Johannes 18 en 19 Het eigene van de dag De dienst op Goede Vrijdag, waarin we Jezus’ lijden...

Preekschets Johannes 18:8-9 - 2e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

gegeven had, heb Ik niemand verloren laten gaan. Johannes 18:8,9 (Herziene Statenvertaling) Thema: Een overgave onder voorwaarden Schriftlezing: Johannes 18:1-14 Het eigene van de zondag Het is de tweede...

Jezus de Nazarener, de koning der Joden

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Johannes 18-19 Passie We gaan luisteren naar Johannes 18,1 tot en met Johannes 19,42. Maar dat is een schrale, formele aanduiding. Er is nog niets inhoudelijks mee gezegd. De vers- en hoofdstukindeling...

Preekschets Johannes 19:38-42

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Schriftlezing: Johannes 18 en 19 Het eigene van de dag Sinds de paasviering in de vierde eeuw over drie dagen (sacrum triduum)...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

vervuld en geeft Hij de geest. Bij Exodus 12:1-28 of Exodus 12:21-28, Hosea 6:1-6, Psalm 22 en Johannes 18:1-19:42 ...

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen

L. van Buuren |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

uit het Oude Testament (Hos. 6,1-6; Ex. 12,21-28). Vervolgens wordt het lijden van Jezus naar Johannes (18-19) gelezen, onderbroken door een korte, gezongen acclamatie van de gemeente. Aan het eind zingt...

Preekschets Exodus 12:27-42 - Goede Vrijdag

|

Steunpunt Liturgie GKV |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

het lijdensevangelie. Een invulling die nauw aansluit bij de oudste tradities is het lezen van Johannes 18 en 19 afgewisseld met liederen (vgl. de Johannes Passion van Bach, geschreven voor een Goede Vrijdagdienst)...