Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

36 resultaten voor '"Johannes 17"'.

Preekschets Johannes 17:13

T. Zijlstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Johannes 17:13 Exaudi of Weeskinderen Nu kom ik naar u toe Schriftlezing: Johannes 17:1-13 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft twee namen: zondag weeskind en zondag exaudi. Dat zegt veel. De Heer...

Wezenzondag

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Ezechiël 39,21-29, 1 Petrus 4,12-19 en Johannes 17,1-13 Het lange gebed in Johannes 17, vaak aangeduid als het hogepriesterlijk gebed, lijkt wel speciaal voor ‘Wezenzondag’ geschreven. In deze tekst...

‘Opdat zij één zijn en Onze liefde ook in hen’

|

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

ervan getuige is hoe God met Mozes praat, krijgt in de Exodusperikoop veel aandacht. Net als in Johannes 17 wordt het thema van de eenheid dubbel toegepast. Bij Gods verschijning is alleen Mozes te zien...

Van wie heb je het?

M. Meijer |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2014

Bij Johannes 17:1-13 Caroline kan heel goed zingen. Dat heeft ze van haar moeder. Ze kan zelfs zo goed zingen dat ze meedoet aan Holland’s Got Talent. Ze heeft heel veel geoefend en ze komt zomaar door...

Wezenzondag

E. Bakker |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Johannes 17:1-13 Wezenzondag, tussen Hemelvaart en Pinksteren, blijft een wat ongemakkelijke zondag, tussen servet en tafellaken. De klassieke lezing is uit Johannes 14, het gedeelte waarin Jezus...

Preekschets Johannes 18:8-9 - 2e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

rond de uitverkiezing. Dat is een Bijbels leerstuk, maar we moeten het niet voorop zetten. In Johannes 17:12 zegt Jezus: “Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan...

14.2. Eén kerk, echt waar?

|

Goed Gelovig |

Overige Theologische Artikelen |

hoofdthema Bijbels gezien is het eigen aan de kerk om één te zijn. We kunnen hierbij denken aan Johannes 17, Handelingen 2:41-47, 1 Korinthe 12:4-27 en Efeze 4:1-6. Ook in de belijdenis wordt over de eenheid...

Zo fris als dauw - Over eenheid en verbinding in de oecumene

M. Jansen |

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

spiritueel, institutioneel of maatschappelijk is, strijdig achten met de bede van Christus zelf in Johannes 17, opdat zij één zijn. Pas op!, wordt dan geroepen: deze tekst staat geen enkele sjoemelaar toe zijn...

Wezenzondag

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

Vader in de Zoon woont en de Zoon in de Vader. Die inwoning blijkt uit dit bijbelgedeelte en uit Johannes 17, het zogenaamde hogepriesterlijk gebed. De Zoon is in de Vader (14,10-11.20 en 17,21); de Vader...

Een wonder met inhoud

P.B. Smit |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

tussen God en de ‘wereld’ zichtbaar, als ook het oordeel van God over de wereld (zie met name Johannes 17). Deze beweging zet zich voort in de discipelen en dus in de gemeente: ook hun en haar zending...