Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Jesaja 62"'.

Kindermoment Bruiloft te Kana

|

Bonnefooi |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

uit de bijbel Jesaja 62:1-5 Johannes (1:29-) 2:1-11 Het lam Gods is een beroemd schilderij, gebaseerd op de term waarmee door Johannes naar Jezus verwezen wordt. Het lam Gods neemt het ‘missen van...

De bruiloft van God en zijn volk

M. Boon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

gevallen iets zien van liefde, verbondenheid en een gezamenlijke toekomst. De heilswoorden uit Jesaja 62 laten een toekomst zien van Jeruzalem als centrum van de wereld, als schitterende heilige stad....

Preekschets 'Geef voor je kerk' – 2e zondag na Epifanie

J. Aarnoudse |

Actie Kerkbalans |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

oecumenisch leesrooster Johannes 2:1-11 (de bruiloft te Kana). Lezing uit de profeten voor deze zondag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verheugen’). Epistellezing:...

Epifanie: hopen op heerlijkheid

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 62:1-5 en Johannes (1:29-)2:1-11 Wanneer de Eeuwige verschijnt, zal Jeruzalem, nu nog een verstoten en kinderloze vrouw zonder perspectief, worden verheven tot zijn geliefde echtgenote en moeder...

Preekschets Matteüs 21:1-11 - zesde zondag in de veertigdagen

M. Bloklander |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

het Oude Testament valt te denken aan een van de geciteerde verzen uit datzelfde Oude Testament: Jesaja 62, Zacharia 9, Psalm 118. Die laatste Psalm kan ook heel goed gezongen worden na de lezing uit Matteüs...

Godverlatenheid

M. Korpel |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

niet alleen om henzelf, maar ook om een betere toekomst voor hun lotgenoten, zoals bijvoorbeeld in Jesaja 62:1-7, waar de profeet direct al in het eerste vers uitroept dat hij niet zal zwijgen vanwege de ellendige...

Preekschets Johannes 2:3

R. van der Weg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

koninkrijk Gods. Er is keuze genoeg voor de oudtestamentische lezingen: Numeri 13:17-27, Jesaja 25:69 of Jesaja 62:1-5 (vooral vs. 5: zoals een bruidegom verrukt is over zijn bruid, zo is God verrukt over Jeruzalem)...

Preekschets Johannes 1:23a - Vierde Advent

W.T.V. Verhoeven |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

uit onze dienst blijken. Liturgische aanwijzingen Als lezingen naast de evangelielezing kunnen Jesaja 62:8-63:4 en Filippenzen 4:4-7 gelezen worden. Vreugde en harde woorden kenmerken de lezingen bij deze...

Zwijgen

H.G.L. Peels |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

ontwaken en niet werkeloos toe te zien. Vergelijk ook de uitspraken van de profeet en de zijnen in Jesaja 62:1 en 6 - zij zullen niet zwijgen, maar God permanent herinneren aan zijn beloften voor Sion. De...

Preekschets Matteüs 6:9-10

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

anderzijds zijn eigen voornemen (heilswil). Hier gaat het om het laatste (genèthèto aor.imp.). Vergelijk Jesaja 62:4, waar in de Septuaginta thelèma vertaling is van het Hebreeuwse chefèts (‘welbehagen’, ‘welwillendheid’...