Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

27 resultaten voor '"Jesaja 55"'.

Preekschets Jesaja 55:3

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:3 Vierentwintigste zondag na Pinksteren Leen mij je oor en kom bij mij,luister en je zult leven.Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. Schriftlezing:...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:8 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heere. Schriftlezing: Jesaja 55:6-9 Het eigene van de zondag...

Preekschets Jesaja 55:13

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

Jesaja 55:13 Zesentwintigste zondag na Pinksteren Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken.Zo zal de Heere zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken....

Preekschets Jesaja 55:10-11 - 4e zondag van de herfst

E. Delen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Preekschets Jesaja 55:10-11 Schriftlezing: Jesaja 55 Het eigene van de zondag In deze tijd kan deze tekst uit Jesaja over zaad en vruchten...

Preekschets Johannes 6:29b - Evangelisatiedienst

A.J. Krol |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

Godswege). Dit illustreert de wens van de mensen om Jezus koning te maken. Of, ook heel passend, Jesaja 55:1-11, dat het genadekarakter van het uitgedeelde brood als beeld van de verlossing onderstreept...

Gemarginaliseerden hebt gij altijd bij u

M. Ruf |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

(misjpat) en gerechtigheid (tsedaqah), van Amos en Jesaja in de achtste eeuw tot de schrijver van Jesaja 55-66 aan het einde van de zesde of de vijfde eeuw. Misjpat, aldus de oude profeten, moet vooral de...

10. De vliegende boekrol

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

natuurlijk, maar dan wel een droom die vertrouwen uitstraalt. Gods vliegende boekrol lijkt op dat wat Jesaja 55 uitspreekt (vs. 10-11): de woorden van God zijn als een regenbui. Ze doen wat ze moeten doen en...

Preekschets Matteüs 6:24b-25a

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

lezing zou men kunnen denken aan Psalm 72 (over het messiaanse koningschap en zijn gerechtigheid) of Jesaja 55. Rond de lezingen zou gezongen kunnen worden: Gezang 127:2, 3, 4 en 7. Verder denke men aan Psalm...

Preekschets Matteüs 13:3 - Derde zondag na Epifanie

C. van Atten |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

het vrucht dragen prachtig geconcretiseerd. Wil men een lezing uit het Oude Testament, dan ligt Jesaja 55 voor de hand: het woord van God zal het nodige doen! Wat de gemeentezang betreft: diverse psalmen...

Preekschets Johannes 3:16 - Dienst met de straat

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

bijvoorbeeld een bijbelgedeelte of gedicht voor te lezen. Andere lezingen bij deze dienst kunnen zijn: Jesaja 55:1, 2 als uitnodiging aan mensen die bijna niets hebben voor een maaltijd die Gods feest is. Of 1...