Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

27 resultaten voor '"Jesaja 49"'.

Preekschets Jesaja 49:6b

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 49:6b Twintigste zondag na Pinksteren Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Schriftlezing: Jesaja 49:1-7 Het eigene...

Welbehagen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

genade toont door het gebed om verlossing te verhoren. Een soortgelijk woordgebruik vinden we in Jesaja 49:8 (vgl. Jes. 61:2). Ook hier is de 'tijd van het welbehagen' de tijd waarin God het gebed verhoort...

5. Thuiskomen in een open huis

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

voor anderen, gasten, de volkeren die mee willen doen. Zo vind je dat ook bij andere profeten: Jesaja 49:19-20 ‘Een mooi ideaal dominee, maar in de echte wereld gaat het zo niet.’ Nee dat klopt, daarom...

Preekschets Lucas 2:29-30

J. Rinzema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Aanvullende lezingen met het oog op verwachting en vervulling kunnen zijn Deuteronomium 32: 44-42 en Jesaja 49:1-6. Liederen: Gezang 68, 461 (Lvdk); Gezang 83 (Tt). Geraadpleegde literatuur Joseph Fitzmyer,...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ze ook horen in de context van de vraag van Israël of terugkeer uit Babel wel uitvoerbaar is. In Jesaja 49:24 klinkt die vraag. Men dacht: het kan niet meer. Maar Gods wegen en plannen zijn hoger. In Jesaja...

Verstaat gij wat gij leest? Prediking over de liederen aangaande de knecht des Heren

R. Bos |

PreekWijzer |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

zullen begrijpen. (Jesaja 52:15) En ook in Galaten 1:15 is de echo van één van de liederen te horen (Jesaja 49:1) wanneer Paulus zijn bijzondere plaats in de voortgang van het evangelie beschrijft, legitimeert...

Moeder

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

zorg die Hij geeft. 'Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten...' (Jes. 66:13). In Jesaja 49:14-15 vinden we nog een vergelijking waarin een moeder voorkomt: 'Maar Sion zegt: De Here heeft...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

apostel der heidenen te zijn (5). Dit is meer dan een werkgebied. Er ligt een verwijzing in naar Jesaja 49:6, waar de knecht van jhwh tot een licht der volken (ethnè, LXX) wordt, omdat de beker van Gods...

Preekschets Johannes 4:10

L. Boot |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

beeld van dorst en het ontspringen van waterbronnen heeft natuurlijk tal van bijbelse parallellen: Jesaja 49:10, Jesaja 58:11, Johannes 7:37, 38. Het gebeurt allemaal niet voor niets bij de bron van Jakob...

Preekschets Jesaja 61:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

in vers 8. De associaties met DtJes zijn talrijk: vergelijk vers 7 met Jesaja 40:2, vers 8 met Jesaja 49:4; Jesaja 55. De ‘ik’ van de perikoop - de profeet dus - maakt aanspraak op wat in Jesaja 42:1-8...