Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Jesaja 49"'.

Preekschets Jesaja 49:6b

G.W. Marchal |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Jesaja 49:6b Twintigste zondag na Pinksteren Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt. Schriftlezing: Jesaja 49:1-7 Het eigene...

Preekschets Jesaja 49:16 - Israelzondag

D.J.K.G. Ruiter |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49: 16Thema: Onuitwisbaar Liturgie De tekst komt uit het gedeelte Jesaja 49: 14-20(21). In de synagoge is het de lezing uit de profeten...

Welbehagen

M. Rotman |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

genade toont door het gebed om verlossing te verhoren. Een soortgelijk woordgebruik vinden we in Jesaja 49:8 (vgl. Jes. 61:2). Ook hier is de 'tijd van het welbehagen' de tijd waarin God het gebed verhoort...

Preekschets Lucas 2:29-30

J. Rinzema |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Aanvullende lezingen met het oog op verwachting en vervulling kunnen zijn Deuteronomium 32: 44-42 en Jesaja 49:1-6. Liederen: Gezang 68, 461 (Lvdk); Gezang 83 (Tt). Geraadpleegde literatuur Joseph Fitzmyer,...

5. Thuiskomen in een open huis

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

voor anderen, gasten, de volkeren die mee willen doen. Zo vind je dat ook bij andere profeten: Jesaja 49:19-20 ‘Een mooi ideaal dominee, maar in de echte wereld gaat het zo niet.’ Nee dat klopt, daarom...

Zoekt eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

garant voor hen zal staan, mits zij zich aan de gerechtigheid iets gelegen laten liggen. Dialoog Jesaja 49 kan men typeren als een groots visioen met daarin het tweede lied over de Ebed Adonai (49,1-6)....

Verstaat gij wat gij leest? Prediking over de liederen aangaande de knecht des Heren

R. Bos |

PreekWijzer |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

zullen begrijpen. (Jesaja 52:15) En ook in Galaten 1:15 is de echo van één van de liederen te horen (Jesaja 49:1) wanneer Paulus zijn bijzondere plaats in de voortgang van het evangelie beschrijft, legitimeert...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

ze ook horen in de context van de vraag van Israël of terugkeer uit Babel wel uitvoerbaar is. In Jesaja 49:24 klinkt die vraag. Men dacht: het kan niet meer. Maar Gods wegen en plannen zijn hoger. In Jesaja...

Moeder

H. Lalleman-de Winkel |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

zorg die Hij geeft. 'Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten...' (Jes. 66:13). In Jesaja 49:14-15 vinden we nog een vergelijking waarin een moeder voorkomt: 'Maar Sion zegt: De Here heeft...

Preekschets Romeinen 1:1-16 - Trinitatis

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

apostel der heidenen te zijn (5). Dit is meer dan een werkgebied. Er ligt een verwijzing in naar Jesaja 49:6, waar de knecht van jhwh tot een licht der volken (ethnè, LXX) wordt, omdat de beker van Gods...