Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

28 resultaten voor '"Jesaja 45"'.

Preekschets Matteus 22:21b

K.T. de Jonge |

Preekwijzer |

Preekschets |

22:21b Schriftlezing: Mattheüs 22:15-22 Overige lezingen: Jesaja 45:1-7 Thema: God en overheid: ieder het zijne! Liturgisch kader Jesaja 45:1-7 is een van de lezingen uit het OT aangereikt via het Oecumenisch...

Preekschets Lucas 19:41,42

J.C. Oosterwijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

aanhangers verwacht, maar een massaal ‘hosanna’ van heel Jeruzalem? Had Jezus gehoopt dat hier Jesaja 45:23 in vervulling zou gaan: ‘Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren’...

Preekschets Johannes 14:6 - Vierde Advent

J.A. Zeilstra |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

waarheid en het leven.’ De naam van de zondag, Rorate Coeli, dauwt hemelen, houdt nauw verband met Jesaja 45:8. Uitleg Waar vindt de beeldtaal ‘de weg, de waarheid en het leven’ een achtergrond? Verschillende...

Preekschets Filippenzen 2:7 - Kerst

C.B. Blei-Strijbos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Romeinse keizer; bovendien en vooral is kurios in Tenach weergave van de Godsnaam. Vers 10-11 citeert Jesaja 45:23. Wat daar wordt gezegd van de God van Israël wordt hier toegepast op Jezus Christus. Hij wordt...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

engelen in opstand kwam tegen God en tot satan werd. Als argument voor deze opvatting haalt men Jesaja 45:18 aan: 'Hij is God - die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest;...

God en de keizer

A. Oppewal |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

horen dat de keizer god en hogepriester is. Voor Jezus is dat antwoord echter niet voldoende. Wie Jesaja 45 naast het evangelie leest, weet dat zelfs de grote Perzische koning Kores God toebehoorde en niets...

Een genezing van vertrouwenloosheid

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

bezetenheid Jezus’ hardste dobber zijn, maar wijzelf, met onze vermaledijde vertrouwenloosheid! Bij Jesaja 45:20-25 en Marcus 9:14-29 1  H. Berkhof, Christus en de machten, Nijkerk 1952 (1e druk). ...

Een strikvraag over het betalen van belasting

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

gehoorzaamheid, zij het dat zijn gezag om diezelfde reden betrekkelijk is. Jesaja De profetenlezing uit Jesaja 45 suggereert een ‘telescopische’ opvatting van de verhouding tussen keizerlijk en goddelijk gezag...

Preekschets Efeziërs 3:18-19

R. Brouwer |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Het ‘buigen van de knieën’ is een teken van aanbidding, van religieuze devotie. Paulus citeert Jesaja 45:23 wanneer hij oproept tot verootmoediging voor God (Rom. 14:11). In Jesaja wordt verkondigd dat...

Preekschets Sefanja 3:17 - Vierde Advent

D. de Jong |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

adventszondag wordt Rorate genoemd, naar het introïtusgezang Rorate coeli, dat ontleend is aan Jesaja 45:8: ‘Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen’ (nbg). Op deze...