Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

20 resultaten voor '"Jesaja 43"'.

Getuigen van de Heer die bevrijdt

M. de Vries |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14(19) Vooral de Johannesperikoop roept een berg exegetische vragen op. De meest opvallende is het raadsel van de honderddrieënvijftig vissen: waarom dit precieze aantal...

Preekschets Romeinen 8:16

J. van Walsum |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

klinkt vooral de geborgenheid door als een bericht tegen de angst. Die notie klinkt ook door in Jesaja 43:1-7, dat als lezing naast Romeinen 8 op deze zondag goed past. ‘God “Abba, Vader” noemen is een...

Preekschets Marcus 6:50

R. Bos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

us beyond fear. Quit watching the storm and listen!’ (Brueggemann, 56). Liturgische aanwijzingen Jesaja 43:1-5 kan goed dienen als lezing naast de evangelielezing. Daarbij kan gezongen worden Psalm 42:4...

Preekschets Exodus 2:10

C.G. Groot-Korstanje |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

van zijn aanwezigheid, en de belofte en opdracht aan Mozes om zijn volk te bevrijden. Zie ook Jesaja 43. Het is deze keuze van liefde voor zijn volk, voor de wereld die goed (tov) moet zijn, tot zijn...

Preekschets Johannes 21:17b - Pasen

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

Paasnacht: het licht in de nacht. Pasen is de reden van ons samenzijn. Liturgische aanwijzingen Jesaja 43:1-8 zou een profetenlezing kunnen zijn. Het halleluja klinkt weer na veertig dagen afwezigheid,...

Preekschets Johannes 6:21 - Openbare belijdenis van het geloof

C. Bregman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

ruist door het onze heen. Psalm 77; Gezang 56, 319, 324, 467, 491; ZG VI, 38. Lezing uit Tenach: Jesaja 43:1-7. Antoine Oomen heeft Het schip op muziek gezet in Vijfentwintig liedjes en liederen op Nederlandse...

Preekschets Jesaja 53:11

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

ideaalbeeld. Uitleg De historische achtergrond bij Jesaja 40-55 is de tijd van de ballingschap in Babel (Jesaja 43:14; 45:13; 47:1; 48:14; 48:20; 50:1). Jeruzalem is ontvolkt en Juda verwoest (Jesaja 44:26). Ook...

Preekschets Handelingen 1:11

M. Snaterse |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

genomen om Jezus’ bediening voort te zetten. Jesaja noemde Israël getuige van God in de wereld (Jesaja 43:10). De twee mannen in witte gewaden worden ook gezien bij het graf (Lucas 24:4). Hun kleding verwijst...

Preekschets Openbaring 1:5a - Hemelvaartsdag

C. van Dusseldorp |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

toelichting. Behalve Psalm 89:37-38 resoneren in de aanduiding ‘getuige’ ook profetieën van Jesaja mee (Jesaja 43:10,12; Jesaja 44:8), waarin Israël als getuige van God onder de volken wordt geschetst. Het ‘getuige’-zijn...

Getuigenis, getuigen

W. van Laar |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

des Heren gehoord' (Joz. 24:27; zie ook Gen. 31:50). Israël als Gods getuige Aandacht verdient Jesaja 43:8-13 en 44:6-8. De Here daagt de volken uit tot een rechtsgeding om uit te maken wie werkelijk God...