Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

96 resultaten voor '"Jesaja 40"'.

Jesaja 40-55

|

Tekst voor Tekst |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 1987

INLEIDING Wanneer we afzien van de hstt. 36-39, die geen profetie maar geschiedenis bevatten en een duplicaat van 2 Kon. 18:13-20:19 zijn, zien we, dat het boek Jesaja uit drie delen bestaat. In het eerste...

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

Palmzondag Jesaja 40:3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Zondag Palmarum...

Preekschets Jesaja 40:11 - Derde Advent

T.T.J. Pleizier |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Jesaja 40:11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien. Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 Het eigene van de zondag Een pastorale...

De herbouw van de stad Jeruzalem in Jesaja 40-55

R. Oosting |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

In de afgelopen dertig jaar is er steeds meer belangstelling gekomen voor de literaire kenmerken van de Bijbel. De interesse voor het literaire karakter van bijbelse teksten heeft ertoe geleid dat veel...

De Masoretische accentuatie als eye-opener: De indeling van Decaloog en priesterzegen

R. de Hoop |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

een andere interpretatie vraagt. Eén van de bekendste voorbeelden daarvan is wel de tekst van Jesaja 40:3, zoals die in het Nieuwe Testa ment wordt aangehaald in verband met Johannes de Doper (Mat. 3:3;...

De doop van Jezus door de R/roepende

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

weg die geschetst wordt is de weg van de radicale ommekeer. Vandaar dat krachtige appèl dat in Jesaja 40 wordt gedaan: ‘bereidt de weg van de Ene’ (40,3). Nu volgt er een tegenwerping. Is dit alles wel...

Preekschets Lucas 2:10

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

de Zoon van God als mensenkind. Op deze manier wordt de kloof tussen Hem en de mens overbrugd. Jesaja 40 geeft Gods bewogenheid met zijn mensen-in-nood weer. De ‘dubbele straf (vs. 2, NBV) is een onjuiste...

Gelijkenissen van het Koningschap

D. van Leeuwen-Assink |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

en het Koningschap der hemelen wijzen dan op het beeld van God als regeerder van hemel en aarde. Jesaja 40, dat we op deze zondag ook lezen, spreekt daarover in superlatieven. God als regeerder van de aarde...

8. Jesaja

A. van Wieringen |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Hoe zit het met het godsvertrouwen van de lezer: durft hij na Jesaja 39 verder te lezen? Vanaf Jesaja 40:1 is de situatie opnieuw veranderd. Er klinkt een oproep van troost. De lezer bevindt zich opeens...

Preekschets Jesaja 55:8

M.J. Tekelenburg |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

49:24 klinkt die vraag. Men dacht: het kan niet meer. Maar Gods wegen en plannen zijn hoger. In Jesaja 40:3, het begin van Deutero-Jesaja, klonk al: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in...