Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

22 resultaten voor '"Jeremia 7"'.

Preekschets Jeremia 7:7-8 - huwelijk

A. Priem |

Protestantse Kerk |

Publicatiejaar: 2012

niet alleen voor ons geloofsleven, maar ook voor onze relaties. Een mooi gedeelte daarover is Jeremia 7:7, 8: Gezegend wie op de HEER vertrouwt,wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant...

Preekschets Jeremia 7:23 - 11e zondag van de zomer

R.R. van der Rijst |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen.’ Schriftlezing: Jeremia 7:21-28 Het eigene van de zondag Deze zondag is de elfde van de zomer, die langzamerhand op zijn einde...

23. De stijl van Gods aanwezigheid

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

De kritische benadering van godsdienst die wij modern noemen kent de bijbel ook, bijvoorbeeld in Jeremia 7: mijn tempel is niet jullie verzekeringspolis. Maar, zeker voor de schrijvers van het Zachariaboek...

Wie is Jezus?

I. Van Den Eynde |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

de Messias, in Hem nog vervuld worden. Het optreden van Jezus zal dit nog versterken, omdat dit Jeremia 7 oproept, en Jeremia met de Mensenzoon geassocieerd werd (Mat. 16,13). Jezus in het spoor van de...

Leren onderscheiden tussen doen en horen

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

kan het woord niet voeren, ik ben te jong’ (Jeremia 1,6). ‘Des Heren tempel!’ geen garantie In Jeremia 7-25 treffen we een verzameling profetieën aan uit de tijd van Jojakim en Zedekia. Hoofdstuk 7 staat...

Preekschets Jesaja 40:3

M.C.A. Korpel |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

verbondsformule waarin God zich aan zijn volk verbindt voor eeuwig (Exodus 6:7; Leviticus 26:12; Jeremia 7:23, etc.). God laat zijn volk niet los. Het kenmerk van de profetie van Jesaja junior is dat er...

Preekschets 1 Samuël 4:21

H.P.J. Schormans |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

voorspel van de val van de tempel. Silo houdt als heiligdom op te bestaan. Zie Psalm 78:60-64, Jeremia 7:12, 14 en 26:6. Hoewel er altijd een herinnering aan Silo levend is gebleven en het nooit geheel...

15. Profetie in de herhaling

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

profeten’ (vers 7) klinkt in vers 9 en 10. Hun lessen, de Tora, kennen we uit Deuteronomium 24, Jeremia 7 en veel meer teksten. Maar dan vallen de vertellers Zacharia in de rede: deze profetische opdracht...

Preekschets Romeinen 2:1

A.J. Zoutendijk |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

veralgemeniseert en op geheel Israël betrekt, doet hij in feite niet anders dan wat de profeten deden: Jeremia 7:8-11; Ezechiël 22:6-12. Net als Jezus (Luc. 11:39-52) ziet hij de zelfbewusten van zijn dagen als...

Preekschets Psalm 96:1

J.J.A. Doolaard |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Gezang 225; 320; Tt nr. 37; 134 (!) en 174. In het Gemeenschappelijk Leesrooster, C-jaar, staan Jeremia 7:1-15 en Lucas 6:39-49 vermeld, zie Dienstboek I, 1205. Geraadpleegde literatuur Alex Stock, Poëtische...