Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"Hosea 6"'.

Preekschets Hosea 6:6

T.W.D. Prins-van den Bosch |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hosea 6:6Schriftlezing: Hosea 6:1-11Thema: Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Zie ook Preekschets...

Het getal drie in lev-verhalen

B. van den Berg |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

symbolisch niveau. In de joodse traditie is Hosea 6:2 aanleiding geweest voor het interpreteren van de derde dag als de dag van de verlossing. Er staat in Hosea 6:2: ‘Hij redt ons na twee dagen van de dood...

Hosea en Amos

R. Abma |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

vreselijke dingen gezien; het is ontucht wat de klok slaat in Efraïm en Israël verontreinigt zich. Hosea 6:10 In de tweede ronde van aanklachten verschuift de aandacht naar de politieke ontrouw van het...

De Schrift vervuld

J. Engelen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

haar zoon. Zo is de Schrift vervuld en geeft Hij de geest. Bij Exodus 12:1-28 of Exodus 12:21-28, Hosea 6:1-6, Psalm 22 en Johannes 18:1-19:42 ...

Ten derden dage verrezen van de doden

P. Smit |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

dag plaatsvindt, of, waarschijnlijker nog: een aanpassing aan de formulering zoals die met name in Hosea 6:2 voorkomt. In het Matteüsevangelie komen echter ook een aantal teksten over ‘de derde dag’ en de...

Preekschets Johannes 19:38-42

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

branden tijdens de Goede Vrijdag-preek. Als lezingen uit het Oude Testament worden vanouds Exodus 12, Hosea 6:1-6 en Jesaja 52:13-53:12 genoemd. Met name deze laatste lezing past goed bij deze preekschets. In...

Preekschets Johannes 18:25b - Goede Vrijdag

A. Groeneveld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2005

vigilie, van het waken. Liturgische aanwijzingen Het lijdensverhaal kan voorafgegaan worden door Hosea 6:1-6, Jesaja 52:13-53:12 of eventueel Exodus 12:21-28. De tekst van het lijdensverhaal wordt bij voorkeur...

Trouw

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

leven van mensen. Als dit niet het geval is, klinken scherpe verwijten. Met een verwijzing naar Hosea 6:6 houdt Jezus de Farizeeën voor: 'Barmhartigheid wil Ik en geen offerande' (Mat. 9:13; 12:7). De...

Preekschets Hosea 2:16

T.W.D. Prins-van den Bosch |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

spreken. Hosea 2:16Schriftlezing: Hosea 2:4-18Thema: God verleidt zijn bruid Zie ook Preekschets Hosea 6:6 Het eigene van de zondag Deze zondag 2 juli valt in de zomer, vlak voor de zomervakantie. Deze...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

zin, namelijk ‘barmhartigheid wil ik, geen offers’, wordt herhaald in 12:7. Hij is geciteerd uit Hosea 6:6 waar het woord chèsèd (genade (liefde (nbv)) klinkt dat in 9:13 eleos (barmhartigheid, ontferming...