Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

172 resultaten voor '"Genesis 1"'.

Genesis 1-11 vanuit Indonesisch perspectief

A.G. Hoekema |

Nederlands Theologisch Tijdschrift |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

Gehoopt wordt dat deze bijdrage daarin verandering kan brengen. Omdat in het genoemde commentaar op Genesis 1-11 verschillende lijnen uit zijn oeuvre samenkomen, ligt daarop de nadruk in dit artikel. Eerdere...

Wat is de clou van Genesis 1-4?

M. den Dulk |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Maar laat intussen de aandacht toch niet afleiden van een typisch joods motief in deze tekst! Wie Genesis 1-4 probeert te verstaan als inleiding op de Tora als leerboek voor het leven, merkt dat deze tekst...

Preekschets Genesis 1:1-11, Openbaring 21:1 en Lukas 8:22-25

H. Schravesande |

Missie Nederland |

Preekschets |

michanederland.nl. Daar is ook meer materiaal rond schepping, duurzaamheid en kerk te vinden. Schriftlezing: Genesis 1:1-11; Openbaring 21:1; Lukas 8:22-25 Inleiding Het is niet eenvoudig om klimaatverandering als thema...

Een ‘loflied’ op Gods constructie van de werkelijkheid

|

Kerk en Theologie |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

constructie niet haaks op Genesis 1? Wat mij betreft, hoeft dat niet zo te zijn. Hier spelen namelijk twee vragen door elkaar: de exegetische vraag ‘Wat staat er eigenlijk in Genesis 1?’ wordt vaak in een verwarrende...

Het zwijgen van Breukelman

A.M. Korte |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

beeld…’. Het is volgens haar zelfs de uitdrukkelijke bedoeling van Genesis 1 om af te zien van iedere vorm van beeldvorming: ‘Genesis 1 geeft geen enkele concrete inhoud van het beeld dat de mens van God...

Mens als beeld van God?

R. ten Hoopen |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

plekken waar je het kunt vinden (zie rechts voor het Nieuwe Testament). Schepping van de mens In Genesis 1:26-27 lezen we: God zei: Laten wij mensen maken als ons beeld, zoals onze gelijkenis. Dat zij mogen...

Bara: scheppen of scheiden

N. Riemersma |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2010

de pers. Zij ontkent namelijk niet dat er in Genesis 1 sprake zou zijn van scheppen. Wat ze wel ontkent, is dat het Hebreeuwse werkwoord bara in Genesis 1 deze betekenis heeft. Van Wolde meent dat bara...

Schepping, vormen, maken, begin

S. Paas |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

scheppende werk. Het is ook de majesteitelijke ouverture waarmee de Bijbel begint in Genesis 1 (zie hieronder). Buiten Genesis 1 heeft 'schepping door het woord' meestal betrekking op het scheppen van de hemellichamen...

Chaos, zee, woestheid

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Daarmee is echter nog geen bewijs geleverd dat dit ook in Genesis 1 het geval was. Ook het woord 'vloed', of 'oervloed' (tehom) in Genesis 1:2 biedt te weinig aanknopingspunten voor het aannemen van vijandige...

Preekschets Filippenzen 2:7 - Kerst

C.B. Blei-Strijbos |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

mij de door Flesseman-van Leer e.a. (zoals Ter Schegget) voorgestane uitleg, die verband ziet met Genesis 1:27. Daar wordt gesproken over de méns als geschapen ‘als Gods evenbeeld’. Conclusie: Christus wordt...