Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

29 resultaten voor '"Filippenzen 3"'.

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b 'Blijf standvastig in de Heer.' Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst...

Heil, bevrijding, redding, behoud

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

toorn en gericht (Rom. 5:9-11; vgl. 1 Kor. 3;15; 5:5; 2 Kor. 5:10). We vinden hetzelfde ook in Filippenzen 3, waar de apostel in vers 9 spreekt over de rechtvaardiging door het geloof in Christus en in het...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

opstaan (exanistanai). Dit werkwoord brengt me bij het zelfstandig naamwoord exanastasis dat in Filippenzen 3:11 voorkomt. Dat is een indrukwekkende tekst over de opstanding uit de dood. Ik versta deze tekst...

Preekschets 1 Petrus 1:4 - Hemelvaartsdag

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

rijk der hemelen, waaruit hij de Zaligmaker, de Verlosser, namelijk de Here Jezus verwacht (HSV; Filippenzen 3:20). De apostel Petrus haalt het vreemdelingschap in zijn brieven een aantal keren aan (1 Petrus...

Preekschets Hebreeën 12:2

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

geloofsleven ook wel met sport, vooral het hardlopen. Bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 9:24-27, maar ook Filippenzen 3:12-14. Ook op ander plaatsen is sprake van de kroon of krans des levens die als een overwinningstrofee...

Preekschets Johannes 18:8-9 - 2e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

vervult. Een christen is nooit gearriveerd en kan nooit zeggen dat hij het al gegrepen heeft. (Filippenzen 3:12) Ik blijf in de spanning staan tussen de vaste belofte van Zijn kant en de oproep tot geloof...

Preekschets Handelingen 9:32

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Liturgische aanwijzingen Teksten om mee te combineren: 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4. Verder Filippenzen 3:10 (opstandingskracht). Liederen: uit Lvdk Psalm 89:8; Gezang 441:2 en 12; 474 en 477. Uit de...

Toekomstmuziek of verleden tijd?

W. van Wieringen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

de liturgie van de vijfde zondag van de veertigdagentijd – jaar C, samen met Jesaja 43:16-21; Filippenzen 3:8-14, Johannes 8:1-11. De psalm werkt als een lied dat de gelovigen begeleidt op weg naar de verlossing...

Nabij, ver

L. Floor |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

temporeel opgevat wordt, is deze uitdrukking een verwijzing naar de wederkomst van Christus waar in Filippenzen 3:20 op gewezen wordt. Het woord 'nabij' is ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament op de...