Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

34 resultaten voor '"Filippenzen 3"'.

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Filippenzen 3:17 Jubilate Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9, 17-21 Het eigene van de zondag...

Preekschets Filippenzen 4:1b

A. Groeneveld |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

zondag na Trinitatis Kerntekst: Filippenzen 4:1b 'Blijf standvastig in de Heer.' Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:3 Het eigene van de zondag Deze zondag heeft verschillende namen: 6e zondag van de herfst...

Heil, bevrijding, redding, behoud

H. Baarlink |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

toorn en gericht (Rom. 5:9-11; vgl. 1 Kor. 3;15; 5:5; 2 Kor. 5:10). We vinden hetzelfde ook in Filippenzen 3, waar de apostel in vers 9 spreekt over de rechtvaardiging door het geloof in Christus en in het...

Preekschets Lucas 20:38

G.P. van Dam |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

opstaan (exanistanai). Dit werkwoord brengt me bij het zelfstandig naamwoord exanastasis dat in Filippenzen 3:11 voorkomt. Dat is een indrukwekkende tekst over de opstanding uit de dood. Ik versta deze tekst...

Preekschets 1 Petrus 1:4 - Hemelvaartsdag

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

rijk der hemelen, waaruit hij de Zaligmaker, de Verlosser, namelijk de Here Jezus verwacht (HSV; Filippenzen 3:20). De apostel Petrus haalt het vreemdelingschap in zijn brieven een aantal keren aan (1 Petrus...

Preekschets Hebreeën 12:2

G.J. Krol |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

geloofsleven ook wel met sport, vooral het hardlopen. Bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 9:24-27, maar ook Filippenzen 3:12-14. Ook op ander plaatsen is sprake van de kroon of krans des levens die als een overwinningstrofee...

Preekschets Johannes 18:8-9 - 2e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

vervult. Een christen is nooit gearriveerd en kan nooit zeggen dat hij het al gegrepen heeft. (Filippenzen 3:12) Ik blijf in de spanning staan tussen de vaste belofte van Zijn kant en de oproep tot geloof...

De verheerlijking op de berg

P. van Veldhuizen |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

blijven? In het verlengde van die missie staat ook de afdaling van Jezus. Paulus ten slotte, in Filippenzen 3, verklaart niet te willen opklimmen, wapperend met zijn cv, naar een zelfbereikte staat van heerlijkheid...

Preekschets Handelingen 9:32

C.M. van Loon |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

Liturgische aanwijzingen Teksten om mee te combineren: 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4. Verder Filippenzen 3:10 (opstandingskracht). Liederen: uit Lvdk Psalm 89:8; Gezang 441:2 en 12; 474 en 477. Uit de...

Toekomstmuziek of verleden tijd?

W. van Wieringen |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

de liturgie van de vijfde zondag van de veertigdagentijd – jaar C, samen met Jesaja 43:16-21; Filippenzen 3:8-14, Johannes 8:1-11. De psalm werkt als een lied dat de gelovigen begeleidt op weg naar de verlossing...