Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

21 resultaten voor '"Ezechiël 36"'.

Preekschets Efeziërs 3:16

R. Abma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

risico? Zie je dat nog af aan de gemeente? Liturgische aanwijzingen Eventueel te combineren met Ezechiël 36:22-28, met name vers 27. Gezang 95; 448:1-2; 447 en een zomerlied als Gezang 288:1, 5 en 8 (LvdK);...

17. Vloek wordt zegen

E. Talstra |

Talstra, E. |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

klinken vaker op het moment dat God de gedeporteerden weer naar huis brengt (Jeremia 32:38 en Ezechiël 36:28). Thuisbrengen is één ding, maar je weer bij elkaar thuis voelen is nog wat anders. Dat is Gods...

Preekschets Jeremia 31:31-34

A. Siebenga |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

maakt je leven beter en mooier als je 'Hem' inneemt. Liturgische aanwijzingen Andere teksten Ezechiël 36: 25-27: Ezechiël geeft nog concreter weer op welke manier God het nieuwe verbond zal uitwerken...

Preekschets Johannes 1:23 - Eerste Advent

P.L. Voorberg |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

daarbij bloed wordt gebruikt. Zo identificeert het zichzelf als de vervulling van Gods belofte door Ezechiël (36:25). Aandacht verdient uiteraard ook de historische context van Jesaja 11: verlang je naar Gods...

Preekschets Galaten 5:25

C. van Dusseldorp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

aanwijzingen Als oudtestamentische lezing is te denken aan Jesaja 48 of Psalm 25 over Gods leiding. Ezechiël 36 en Jeremia 31 geven licht op het nieuwe leven. Uit het Nieuwe Testament: Johannes 15, 16; Efeziërs...

Preekschets Marcus 6:51-52 - Tweede zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

veranderen, maar dat niet willen. Het zijn mensen ‘met een hart van steen’(vgl. Jesaja 57:15; Ezechiël 36:26-27). Ze zien de waarheid, ze moeten die erkennen, maar toch willen ze het niet. Hiervoor is...

Preekschets Matteüs 6:9-10

K. Blei |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

liturgisch gebruikte) en doet de woorden hopelijk nieuw horen. Mogelijke oudtestamentische lezing: Ezechiël 36:2238 (centraal: vs. 23). Matteüs 6:9 (de heiliging van de naam) grijpt daarop terug. Liederen:...

Preekschets Marcus 1:10

J.J.F. van Melle |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2004

De verbinding van waterdoop en geestesdoop, tussen bekeringsteken en geestesgave, komt voor in Ezechiël 36:25-30 en in de boetpsalm 51:9-13. Fascinerend blijft de relatie tussen heiliging en rechtvaardiging:...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

wegzending in ballingschap, wordt door de Here ook betrokken in zijn beloften van een nieuw verbond. Ezechiël 36:25-27 verwoordt dit als volgt: 'Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van...

Doop

W.M. de Bruin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

'reinigen met water' functioneert als metafoor voor innerlijke reiniging in Psalm 51:9; Jesaja 1:16; Ezechiël 36:25 en Zacharia 13:1. Water als levenskracht en beeld van Gods zegenende nabijheid komt voor in...