Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

8 resultaten voor '"Ezechiël 11"'.

Preekschets Ezechiël 11:19

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Ezechiël 11:19 Tweede zondag na Pinksteren Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven...

Preekschets 2 Korintiërs 3:2-3a

H. Engelsma |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

het hart. De beelden in de tweede tegenstelling, stenen platen-hart van mensen, doen denken aan Ezechiël 11:19 en 36:26, waar wordt gesproken over een versteend hart en een levend hart, beide in het innerlijk...

Beloofd land?

A. Houtman |

Protestantse Theologische Universiteit |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land teruggeven’ (Ezechiël 11:17). Levend verlangen Het beloofde land wordt van oudsher ook wel Sion genoemd, naar de berg waarop...

Preekschets Ezechiël 43:7a

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

en herstel gene zijde vormen van gericht en onheil. Ezechiël 43:1 -9(12) is complementair met Ezechiël 11:22-25. Ezechiël 43:1-12 beschrijft een sleutelmoment in het grote visioen. De hoofdstukken 40-42...

Rein, onrein

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

het werk van Jezus Christus wordt het nieuwe verbond, waar profeten als Jeremia (31:31-34) en Ezechiël (11:16-19; 36:2227) van gesproken hadden, werkelijkheid. Het lag daarom in de lijn van de gave van...

Lichaam (lijf)

|

Symbolen in de Bijbel |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2000

in poëtische teksten (Ps. 63:1; Job 4:15; Spr. 5:11; Pred. 12:12). Voor het aspect 'lichaam' is Ezechiël 11:19 en 36:26 illustratief, waar tweemaal basar voorkomt. De eerste keer wijst het op vlees als lichaam...

11. Bijbels-theologische bouwstenen

R. Bos |

Wij hebben gehoord dat God met u is |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

vaderschap ter sprake wordt gebracht naar aanleiding van 2 Samuël 7:8, 14; 1 Kronieken 17:13 en Ezechiël 11:20 heeft drie facetten.21 In Hebreeën 1:5 worden deze teksten betrokken op Christus, in 2 Korintiërs...

Register PreekWijzer

A.P. Berensen |

PreekWijzer |

Overig |

Publicatiejaar: 2017

Klaaglied. 3 18 59 G.J. Venema Ezechiël 3 23 59 J.F. Mol Ezechiël 10 5b 2016 M. van Selm Ezechiël 11 19 59 J.F. Mol Ezechiël 17 8 58 E. v. Rooijen Ezechiël 22 12b 2016 M. van Selm Ezechiël 33...