Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

35 resultaten voor '"Exodus 34"'.

Preekschets Exodus 34:9

H.G.T. Guenther |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

Exodus 34:9 Palmarum Heer, trek met ons mee, schenk ons vergeving en maak ons tot uw eigen bezit. Schriftlezingen: Exodus 34; Johannes 12:12-24 Het eigene van de zondag De vieringen rond Palmarum worden...

Het straalt er vanaf!

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2016

later ontmoet Jezus boven op de berg Mozes en Elia. Ook dan straalt het licht van hun gezicht. Bij Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36 ...

Preekschets Matteüs 7:7

H.F. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

is ontvangen. Ontvangen is genoeg. Genoeg zal er zijn als ik heb leren bidden. De toralezing kan Exodus 34:27-29 zijn. De woorden die door Mozes worden opgeschreven, bevatten zo’n kracht en voeding dat Mozes...

Welkom in het vernieuwde leven

C. van Ekris |

Areopagus IZB |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

en uittocht Het laatste woord De laatste zin die dr. Henk Vreekamp uitsprak in zijn preek over Exodus 34:27-35 en Lukas 9:28-36, was: ‘Van het angstland naar het land van melk en honing. Welkom in het...

Preekschets Johannes 1 - Nieuwjaar

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

vol van genade en waarheid tot ons gekomen. We mogen denken aan Mozes, die God aanschouwt; en in Exodus 34: 5-7 treffen we de woorden aan: Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig...

De glans van de afstraling van Gods liefde

J. Vos |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2013

Bij Exodus 34:27-35, Psalm 27:7-14, 1 Korintiërs 13:1-13 en Lucas 9:28-36 Twee woorden verbinden de lezingen van deze zondag met elkaar: het in onze oren wat plechtstatig klinkende ‘aangezicht’ (Gr.:...

Stralende verschijning

D. Schoon |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2016

zullen wij aanschouwenmet onbedekt gelaatal wat geschreven staat;geef ons op U te bouwen. Bij Exodus 34:27-35, 1 Korintiërs 13:1-13 en Lucas 9:28-36 1  Wapenspreuk van de oud-katholieke bisschop...

Vader, Zoon en Geest met ons

H. Greive |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

zondag Trinitatis is duidelijk: de Vader zoekt ons in de Zoon en bereikt ons door Zijn Geest. Bij Exodus 34:4-9 en Matteüs 28:16-20 1  N.M. Min, Voor wie ik liefheb, wil ik heten, Den Haag 1966....

Exodus 19-40, Leviticus en Numeri

E. Eynikel |

De Bijbel literair |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2003

Theofanie (Ex. 34:6-7) en intertekstualiteit Ter afsluiting gaan we nog even in op de belangrijke tekst Exodus 34:6-7 waar God zichzelf voorstelt als 'een barmhartige en genadige God, geduldig en groot in liefde...

Preekschets Psalm 116:8a

W.M. de Bruin |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

beeld van de bidder is ook het geschetste Godsbeeld van belang. Vers 5 neemt de genadeformule van Exodus 34:6 op. Te midden van het doodsgevaar (drie keer mawet, dood; vs. 3, 8, 15), waarbij banden, angsten...