Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

52 resultaten voor '"Deuteronomium 6"'.

Preekschets Deuteronomium 6:24

W. van der Molen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Deuteronomium 6:24 Zevende zondag na Epifanie Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals...

Preekschets Deuteronomium 6 - Israëlzondag

J.E. van Maanen-Witteveen |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

kinderen het Shema als avondgebed. Het Shema, het woord waar Deuteronomium 6:4 mee begint. Het verwijst naar de volgende Bijbelgedeelten: Deuteronomium 6:4-9, Deuteronomium 11:13-21 en Numeri 15:37-41. Door het...

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

|

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

...

Meditatie Deuteronomium 6 en Johannes 13

E. Noort |

Kerk en Theologie |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2015

Het Grote Gebod Deuteronomium 6:4 Luister, Israël: de HEER is onze God, de HEER is één. 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Johannes 13:34 Ik geef jullie...

De vergeestelijking van de tempel

I. de Hulster |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Bij Deuteronomium 6,20-25, 1 Petrus 2,1-10 en Johannes 14,1-14 Deuteronomium 6 biedt een goede indruk van het hele boek, met het Sjema‘ (6,4vv), de aansporing tot trouw aan de Heer en een aantal praktische...

Preekschets Lucas 4:13

H. Gijsen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jezus, buig en alles zal van jou zijn.’ Opnieuw antwoordt Jezus met een citaat; ditmaal uit Deuteronomium 6:13. De Heer alleen de eer. Bovendien niet voor de macht is de Zoon des mensen gekomen, maar om...

Preekschets Deuteronomium 27:9

A.P.J. van Ligten |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

lezing staat een opmerkelijke variant op het ‘Hoor Israël’, Shema Jisraeel. Dat vinden we in Deuteronomium 6, en het wordt weleens de geloofsbelijdenis van Israël genoemd: ‘Hoor, Israël, de here is onze...

Preekschets Psalm 81:11

S. de Vries |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2014

hebben Mij beproefd. Het eerste en/of tweede gebod De oproep ‘Hoor, mijn volk!’ is ook bekend uit Deuteronomium 6, het Sjema Jisraeel, hart van het joodse credo. De aanspraak ‘mijn volk’ klinkt hier als de stem...

Preekschets 1 Korintiërs 8:6a

A.A. Prosman |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

weigering zich aan te passen bracht Hem aan het kruis. Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Deuteronomium 6:1-9 en Efeziërs 4:1-7. Liederen: Psalm 105:5; 17; 18; 107:2; 119:5, 7; Gezang 103; 291; 448 (LvdK)...

Preekschets Matteüs 22:36

H. Vreekamp |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

mensen Hem dragen. Op de lofzangen troont Jhwh.’ Liturgische aanwijzingen Schriftlezingen: Deuteronomium 6:4-9; Leviticus 19; Matteüs 22:34-46. Een goede raad voor het bidden van de gemeente ‘... bemin...