Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

14 resultaten voor '"1 Tessalonicenzen 1"'.

Preekschets 1 Tessalonicenzen 1:9-10

C. Constandse |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

1 Tessalonicenzen 1:9-10 Eenentwintigste zondag na Pinksteren Iedereen praat erover (...) hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren - om hem, de levende en ware God, te dienen en om...

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

R.H. Nieuwenhuis |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De...

8. Spreken met collega's: het experimenteergesprek

R. Robbe |

Spreken over preken |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2004

uitwisselingsgesprek, uitmondde in een experiment waaraan beide collega's deelnemen, Overdenking Lees 1 Tessalonicenzen 1 en vooral vers 5a: 'Want de boodschap die wij u brachten bestond niet uit louter woorden, nee...

Preekschets Filippenzen 3:17

T.G. van de Linden |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2009

apostolische voorbeeld. Hij beschouwt zijn leven als ‘vita Christi’ (vgl. 1 Kor. 4:17). In 1 Tessalonicenzen 1:7 wordt de gemeente van Tessalonica ten voorbeeld gesteld aan de andere gemeenten in Macedonië...

Preekschets 1 Korintiërs 2:3 - Evangelisatie

N.J.M. Goedhart |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

Paulus dat de kracht van de Geest bij zijn verkondiging ook ervaren werd. Zie bijvoorbeeld 1 Tessalonicenzen 1:4-5, waar Paulus zelfs kan zeggen: ‘Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging...

Preekschets Handelingen 14:17 - 3e zondag van de zomer

G.C. den Hertog |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2018

godsdienst van Israël uitmaakt, heeft doorgeklonken in de verkondiging van de apostelen (vgl. 1 Tessalonicenzen 1:9). De samenvatting van Paulus’ woorden zoals we die hier aantreffen is opmerkelijk. Geen...

Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14

R.H. Nieuwenhuis |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

geleid tot de verwachting van zijn komen. Hij prijst de gemeente om haar verwachting (zie 1 Tessalonicenzen 1:10). Die komst van de Heer werd op korte termijn verwacht. Paulus geeft daarvan blijk, wanneer...

Wederkomst

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

hier aan wat er letterlijk staat: 'komen'. De zaak waarom het gaat vinden we bijvoorbeeld in 1 Tessalonicenzen 1:10 en 2 Tessalonicenzen 1:7-10. Verder spreekt het Nieuwe Testament over de parou-sia van Christus...

Het derde en vierde hoofdstuk van de leer Over de verdorvenheid van de mens en de bekering tot God en de wijze waarop zij zich voltrekt

|

Nederlandse belijdenisgeschriften |

Overig |

Publicatiejaar: 1619

Dat God het welbehagen van de goedheid en het werk van het geloof in ons met kracht vervult (1 Tessalonicenzen. 1:11). En: Dat zijn goddelijke kracht ons alles heeft geschonken wat voor het leven en de godzaligheid...

19. De paulijnse brieven

B.J. Lietaert Peerbolte |

De Bijbel theologisch |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Paulus Vijf van de zeven authentieke brieven van Paulus (in mogelijke historische volgorde: 1 Tessalonicenzen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten en Filippenzen) gaan telkens in op specifieke situaties, waarin Paulus...