Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

17 resultaten voor '"1 Petrus 4"'.

Xenos - Vreemd

W. van Voorst |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2014

Bij 1 Petrus 4 De hoofdstukindeling van de eerste Petrusbrief doet denken aan Afrika, waar de landsgrenzen vaak dwars door culturen en volkeren heenlopen. Wie zou er na de doxologie van 4,11 en voor de...

Dienst: Eerst de gave, dan de opgave

K. Staat |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

Een dienst rondom 1 Petrus 4:10 ORDE VAN DIENST Voorbereiding Zingen: Aanvangspsalm 66:3 en 5 LB, gevolgd door ‘Klein Gloria’ Stil gebed, votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer,die hemel en...

Dienst: Als de heer van huis gaat...

H. Langebeeke |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Publicatiejaar: 2014

het Nieuwe Testament: 1 Petrus 4:10-11 Zingen: Lied 339a, b of c NLB (de keuze is mede afhankelijk van de organist en de gemeente) Verkondiging – naar aanleiding van 1 Petrus 4:10 (zie onder) Zingen:...

Christenen

G.C. den Hertog |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

vindplaatsen in - uiteraard alleen - het Nieuwe Testament, Handelingen 11:26, Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16, is dat het geval. Hoewel wij het er niet meer in horen, zou men die benaming kunnen opvatten...

Dienst: Als veelkleurige stenen

F. van Zoelen |

Altijd een preek op zak |

Preek/Meditatie |

Lezingen: Exodus 20:24-25 en 1 Petrus 2:4-6 Zingen: Gezang 327 LB Preek – naar aanleiding van 1 Petrus 4:10 (zie onder) Zingen: Lied 154b NLB Gebeden en gaven Voorbeden Trouwe God en Vader,Nooit genoeg...

Preekschets 1 Petrus 1:4 - Hemelvaartsdag

J.W. Wind |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2019

aanraking kwamen hadden zij, hoewel zij als Godvrezenden bekend stonden, nog heidense gewoonten (1 Petrus 4:3). Door Gods genade zijn ze uit de duisternis van het heidendom in het nieuwe leven met en in...

Preekschets 1 Petrus 1:13

H.E. van Eeken |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

juiste zicht op deze wereld en haar geschiedenis. Petrus herhaalt de oproep tot nuchterheid in 1 Petrus 4:7 en 5:8. We leven in de laatste periode van de wereldgeschiedenis (4:7) en de duivel zwerft nog...

Nuchterheid, bezonnenheid

S. Janse |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

heil van God en met name op de toekomst van Christus: 'vestigt uw hoop...'. De tweede tekst is 1 Petrus 4:7: 'Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij...

Verschijning

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

zal Hij in alle openbaarheid verschijnen en de zijnen zullen daarin delen (vgl. 1 Joh. 3:2). In 1 Petrus 4:18 haalt de schrijver de Griekse vertaling van Spreuken 11:31 aan: 'En indien de rechtvaardige...

Oordeel

A.T. van Blijderveen |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

worden (12:31; 16:11). Ten slotte kunnen Handelingen 5:1-11; 13:812; 19:13-17; Romeinen 1:18-31; 1 Petrus 4:17 genoemd worden als voorbeelden van Gods oordeel dat nu al werkzaam is. Oordeel naar werken Wat...