Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

7 resultaten voor '"1 Koningen 3"'.

De droom van Salomo (1 Koningen 3)

B. Koet |

Interpretatie |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2011

Een schriftuurlijke cursus ‘koningschap’ Wat maakt een koning tot een goede koning? Is er een beroepsprofiel of een erecode voor koningen? In de Schrift wordt ons verteld dat God eigenlijk niet zo gek...

Preekschets Spreuken 1:7 - Catechesedienst over wijsheid

J.W. Drost |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

meer voor de hand, dat zijn naam met het boekje verbonden is omdat hij, volgens het verhaal uit 1 Koningen 3, de vleesgeworden wijsheid is. Toch lijkt het me niet helemaal ondenkbaar, dat Salomo zelf een...

Preekschets Psalm 90:12 - Oudjaar

W.J.W. Scheltens |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

onderscheid te kunnen maken tussen recht en onrecht. En de Here God raakt daar enthousiast over (1 Koningen 3). De wijze waarop je een jaar afsluit als Jaar des Heren heeft te maken met dat wijze hart. Het...

Vrezen

A. Noordegraaf |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

betonen aan. Als koning Salomo bijvoorbeeld een wijze oplossing aandraagt voor een groot probleem in 1 Koningen 3 lezen we: ze werden met ontzag voor de koning vervuld, want zij merkten dat de wijsheid Gods in...

Preekschets Genesis 41 - Israëlzondag

A. Brons |

Centrum voor Israëlstudies |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2006

wordt meestal rond Chanoeka in de synagoge gelezen. De bijbehorende profetenlezing (haftara) is 1 Koningen 3:15-4:1, over het Salomonsoordeel. In de preken in de synagogen worden dan ook vaak parallellen...

Hart

M. Verduin |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord 'hart' gebruiken we in de biologische betekenis voor een lichamelijk orgaan, de hartspier. In figuurlijke zin (psychologisch, filosofisch, theologisch) is het hart...

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren

H.J. van Ogtrop |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2017

Kostbaarder dan zuiver goud: de wet des Heren Bij 1 Koningen 3,5.7-12, Psalmen 119,121-128 en Matteüs 13,44-52(58) Vandaag horen we aan het slot van Jezus’ rede met gelijkenissen nog drie mesjalim. Daarna...