Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

15 resultaten voor '" Psalm 138"'.

Preekschets Psalm 138:8 - Oudjaar

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 138:8 De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Schriftlezing: Psalm 138 Het eigene van de dienst De oudejaarsdienst heeft een bezinnend...

Met een zeker dubbel gevoel

H. Tacken |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

Bij Jesaja 6,1-8, Psalm 138, 1 Korintiërs 15,1-11 en Lucas 5,1-11 De teksten voor deze dag kunnen samengebracht worden op de noemer van het mysterium tremendum et fascinans van Rudolf Otto. Huiver gepaard...

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

H. Hudepohl |

De Eerste Dag |

Bijbels Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2015

gaat: de weg richting Sion, zijn opgang naar Jeruzalem. In het leesrooster voor deze zondag staat Psalm 138 voorgesteld en Psalm 24 als alternatief. Ik zou voor deze zondag voor het alternatief kiezen. Juist...

Preekschets Lucas 22:43 - 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

B. de Graaf |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2020

overwinning wacht ons. Aanwijzingen voor de liturgie Suggesties voor liederen: Psalm 73; Psalm 91; Psalm 138. LB: Gezang 177. Weerklank (KokBoekencentrum/Stichting Weerklank, 2016): lied 148 ’t Is middernacht...

Preekschets Joël 3

R. ter Beek |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2016

zegt het met tekenen. Die kunnen het donker maken, maar het licht van het evangelie niet uitdoven: Psalm 138; ‘O grote Christus, eeuwig licht’ (Gereformeerd Kerkboek 134) of ‘O Christus die de zonne zijt’...

Preekschets Matteüs 7:6 - Eerste zondag na Epifanie

D. Griffioen |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

wordt gegeven. Geschikt voor dit thema om te zingen zijn onder meer: LB Gezang 20:1, 2, 4 en 7; Psalm 138:1 en 3; Gezang 301:1,2,3 en 5; EvLB Lied 356 (zie ook JdH 912). Geraadpleegde literatuur Karl Bornhäuser...

Preekschets Lucas 14:27 - Nieuwjaar

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

angst en vrees. Op dit punt sluit de lezing verrassend genoeg aan bij de tekstkeuze van Oudjaar: Psalm 138:8. Uitleg De genoemde perikoop vormt het slot van Lucas dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe...

Leiding, voorzienigheid

G.W. Marchal |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

unieke God is ten volle, van harte betrokken bij zijn schepselen, zijn schepping. Het slot van Psalm 138, belijdenis en gebed ineen, is in dit opzicht veelzeggend: 'De Here zal het voor mij voleindigen...

Duivel, satan, boze geesten / de Boze

M.J. Paul |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

de volken als een realiteit beschrijven. De Here is groter dan alle goden (Ex. 15:11, enz.). In Psalm 138:1 zegt de dichter dat hij God zal bezingen 'in de tegenwoordigheid van de goden' en in Psalm 97:7...

Preekschets Genesis 11:9 - 3e zondag van Pasen

H.C. Mijnders |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2017

Efeze 4:1-16 Marcus 10:42-45 Of Handelingen 2:5-11 Zingen Over afhankelijkheid en vertrouwen: Psalm 138 en psalm 131. Over Gods beloftevolle trouw aan heel de schepping, ook in zijn gericht: Psalm 98...