Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

103 resultaten voor 'Belijdenis'.

Actieve filters: Belijdenis

4. Achtergronden en dilemma’s

F.G. Immink |

Het heilige gebeurt |

Homiletische Artikelen |

Publicatiejaar: 2012

De bijeenkomst van de gemeente op zondagmorgen staat in het teken van het heilsgebeuren in Jezus Christus. De christelijke gemeente komt bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij...

Kruis, kruisigen, kruisdragen

A.W. Zwiep |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Het kruis is in de geloofstaal een centraal begrip. Christenen maken in hun geloofsbeleving veelvuldig gebruik van het symbool van het kruis: het kruis prijkt boven op de kerktoren...

Lied, psalm

R.D. Anderson |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Zingen is voor de christen wezenlijk voor zijn geloofsuiting. De Bijbel stimuleert dit zowel binnen als buiten de erediensten. Terwijl in onze maatschappij allerlei soorten liederen...

Mens (als beeld van God), vlees

J.J.T. Doedens |

Woordenboek voor Bijbellezers |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2005

Geloofstaal & cultuurtaal Ieder mens weet wat een mens is. Totdat je vraagt wat nu precies kenmerkend is voor een mens. Ligt dat in zijn uiterlijke verschijning? Of ligt datgene wat een mens ten slotte...

Preekschets Psalm 139:1-2, 23-24

|

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2008

Psalm 139:1-2, 23-24 Twaalfde zondag na Pinksteren Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij...

Preekschets Jozua 24:14

A. van Nieuwpoort |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2010

Jozua 24:14 Eerste zondag na Epifanie En nu:Vreest jhwh en dient hem in volledigheid en in trouw,en verwijdert de godendie uw vaderen aan de overzijde van de Rivier in Egypte gediend hebben, en dient...

Het eerste deel: de ellende van de mens (vraag 3 t/m 11)

K. Zwanepol |

Overige Theologische Artikelen |

Publicatiejaar: 2009

Onderdeel van de Heidelbergse Catechismus ZONDAG 2 Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: Uit de Wet van God. Vraag 4: Wat eist Gods Wet van ons? Antwoord: Dat leert Christus ons in een hoofdsom...

Inleiding

|

Nederlandse belijdenisgeschriften |

Overig |

Publicatiejaar: 1619

Inleiding Ook onderdeel van een uitgave van de Nederlandse Belijdenisgeschriften (KokBoekencentrum, 2020). De Dordtse Leerregels (Canones) vinden hun oorsprong in discussies over de uitverkiezing binnen...

Het vijfde hoofdstuk van de leer Over de volharding der heiligen

|

Nederlandse belijdenisgeschriften |

Overig |

Publicatiejaar: 1619

Ook onderdeel van een uitgave van de Nederlandse Belijdenisgeschriften (KokBoekencentrum, 2020). Artikel 1 Hen die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Here Jezus Christus roept...

Kan ik dit geloven of droom ik?

A. Hagoort |

De Eerste Dag |

Kindermoment |

Publicatiejaar: 2013

Bij Genesis 28,10-22 en Lucas 24,13-35 geloof je het welof geloof je het nietgeloven is gekomdat je het niet ziet maar ook al zijn je ogen dichten zie je niet wat er gebeurtals je ze straks open doetis...