Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

Bijzonder tafelgebed pelgrimage

09-01-2020

De meeste tafelgebeden gaan uit van de instelling van de Maaltijd voorafgaand aan Pasen, en gedenken dat Christus het brood nam in de nacht dat Hij werd overgeleverd.

De werkgroep Eredienst en kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland biedt een bijzonder tafelgebed aan: een ‘Pelgrimage Orde’. Dit tafelgebed sluit aan bij Lucas 24,het verhaal van de Emmaüsgangers, waarin beschreven wordt dat de Opgestane Heer het brood nam toen Hij met hen aanlag, de zegen uitsprak en het hen toereikte. Daarop ontdekten ze hun weg naar de gemeenschap.

Het tafelgebed is een toevoeging aan Dienstboek I van de Protestantse Kerk en beschikbaar via PreekWijzer, als Word- of pdf-bestand.