Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

De schaduw van Petrus

Handelingen 5:12-16

Jeruzalem in de jaren 30. De apostelen komen met regelmaat bijeen in de zuilengang van Salomo. De eerste gemeente van Christus-gelovigen groeit. Er gebeuren veel ‘tekenen en wonderen’ door de apostelen, de verwachtingen in Jeruzalem worden steeds groter. Direct toegang krijgen tot Petrus of een van de anderen lijkt moeilijk en zo brengt men de zieken op ‘draagbedden en matrassen’ naar buiten. Misschien dat op z’n minst Petrus’ schaduw op hen zou vallen en hen zou genezen. Aldus Lucas in Handelingen 5:12-16. Een verbluffende tekst. Wil Lucas dat de lezer deze tekst als uitingsvorm van geloof beschouwt? Aanvaardt hij dat er magische krachten van de apostelen verwacht worden? Bij nader inzien blijkt dat deze tekst in het Nieuwe Testament minder uniek is dan vermoed.

Johannes werd in 349 na Christus in Antiochië in Syrië geboren en was in dezelfde stad presbyter van 386 tot 398. Hij had een uitstekende opleiding in de retorica ontvangen en de toen verworven vaardigheden kwamen hem in zijn preken zeer van pas. Al gauw werd hij bekend om zijn welsprekendheid en in de zesde eeuw kreeg hij daarom de bijnaam Chrysostomos – ‘Guldenmond’. Dat hij zo graag gehoord werd, was echter niet alleen een gevolg van zijn retorische bekwaamheid. Ook zijn manier van uitleg sprak de mensen aan. Hij stond in de traditie van de Antiocheense school die bijbelse passages in hun literaire tradities en historische contexten bestudeerde en met behulp van grammatica en retorica benaderde. Deze zorgvuldige analyse van teksten moest voor Johannes in dienst staan van de praktische toepassing in zijn preken. Aan de grote dogmatische vraagstukken en discussies van zijn tijd leverde hij nauwelijks een bijdrage. Hij wilde vooral de boodschap van het evangelie in praktijk gebracht zien. Vaak gaat het in zijn preken om vragen van gedrag; een van zijn belangrijkste onderwerpen is de nood van de mensen aan de schaduwkant van de samenleving.

Preken over Petrus

Veel van Johannes’ homilieën zijn bewaard gebleven. Homilieën zijn preken die niet een bepaald thema als vertrekpunt hebben, maar die vers voor vers de bijbeltekst langslopen, deze uitleggen en toepassen. Zowel in zijn homilieën over de brief aan de Romeinen uit zijn Antiocheense tijd als in zijn homilieën over het boek Handelingen ...

Log in of registreer gratis om verder te lezen.

Om verder te gaan heb je een account nodig.
Met een account heb je direct een maand gratis toegang, zonder verplichtingen.

Ik wil een account aanmaken

Met een account heb je direct een maand gratis toegang tot honderden preekschetsen, artikelen en nog veel meer.

Account aanmaken

Ik heb al een account

Heb je al een abonnement?
Log dan hieronder in.

Inloggen