Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

27/10 Studiedag Prediking: communicatief en profetisch

27-10-2020

Henk Stoorvogel inspireert predikers om het communicatieve proces van de preek te omarmen.
Kees van Ekris geldt als een pleitbezorger van het profetische aspect van de preek.

Beiden promoveerden recent op deze thema’s en presenteren de resultaten van hun onderzoek tijdens een studiedag voor predikanten en voorgangers. Wat hebben predikanten hieraan in de concrete praktijk van de wekelijkse Woordverkondiging?

Twee deskundigen, zowel op het terrein van public speech (Jan Sonneveld) als homiletiek en retorica (Arie Baars), zullen hun reactie geven. Vervolgens maken we, met Kees van Dusseldorp en Ciska Stark, de stap naar de concrete preekpraktijk: welke mogelijkheden en spanningsvelden levert aandacht voor communicatie en profetie op? We nemen de tijd om in groepjes door te spreken over onze eigen ervaringen.

Datum: 27 oktober 2020

Locatie: Almere, Missiecentrum De Wegwijzer

Omvang: 0,25 of 4 EC

Organisatie: IZB Areopagus en Permanente Educatie Predikanten (TU Kampen)

Meer informatie en aanmelding