Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Nieuws & Agenda

Terug naar overzicht

14/2 Bidden met je handen. Preken van Augustinus

14-02-2020

Studiedag

In de 22 vertaalde preken van Augustinus in de bundel Bidden met je handen is naastenliefde is een opvallende rode draad. Toen een uiterst actueel onderwerp: de plundering van Rome in 410 bracht een stroom vluchtelingen richting Noord-Afrika. Augustinus stond als bisschop voor de taak hen op te vangen en te ondersteunen.

De actualiteit van toen komt ook aan bod als Augustinus zich richt tegen de Donatisten of tot de heiden. In andere preken gaat Augustinus in op het leven na de dood. Bijzonder mooi is een korte troostpreek, gehouden na het overlijden van een te jong gestorven collega.

Met medewerking van onder meer prof. dr. Bart Koet (Tilburg School of Catholic Theology), dr. Henk C. van der Meulen (Protestantse Theologische Universiteit), drs. Bernadette van Dijk (straatpastor Amersfoort) en drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut).

Organisatie: Luce i.s.m. het Augustijns Instituut.

Datum: 14 februari 2020

Tijd: 10.30 – 16.30 uur

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.

Meer informatie en aanmelden